2Others New Video

[ENGLISH BELOW]

Hola! Per fi podeu veure el video de la foto-performance que els 2Others (el meu projecte paral·lel amb Xavi Bassols a.k.a Pinhole Barcelona) vam fer per al Pinhole World Day 2016 a Can Basté, Barcelona. També hem actualitzat la web, on trobareu més informació sobre nosaltres i sobre el que fem. 

Nota de Premsa (en anglès)

Hi! Finally the video of the photo-performance that 2Others (my parallel project together with Xavi Bassols a.k.a Pinhole Barcelona) made during the Pinhole World Day 2016 at Can Basté (Barcelona) is online. We have also updated the website, where you can find more information about what we do. 

Press Release